Hvad er PSD2, og hvorfor det er vigtigt at forstå

PSD2 er forkortelsen for Payment System Directive 2 (Betalingssystemsdirektiv 2), der betyder, at bankerne skal åbne for adgang til de funktioner, som findes i netbanker. Dermed kan andre virksomheder foretage pengeoverførsler og trække kontooplysninger ud automatisk ved hjælp af en direkte integration.

Definition af ’PSD2’: Betalingsdirektiv, som kræver, at bankerne i EU påkræves at åbne op for deres bankfunktionalitet, så andre virksomheder kan få adgang til bankkundernes data såfremt kunden ønsker det.

En undersøgelse blandt 354 revisorer og softwarevirksomheder foretaget i januar 2019 ved arrangementet Fremtidens Regnskab viser, at 67 % af deltagerne ikke vidste, hvad PSD2 er. Opmærksomheden på PSD2 kommer til at ændre sig, for i september 2019 åbnes der endeligt op, og herefter vil nye virksomheder udnytte denne mulighed.

Derfor er det vigtigt at forstå

PSD2 kommer til at påvirke nogle brancher mere end andre, men én ting er sikker: Det vil komme både virksomheder og privatpersoner til gode. Det betyder, at der vil blive udviklet helt nye services uden om bankerne. Eksempler på virksomheder, som udspringer af PSD2:

  • Regnskabsprogrammer kommer til at initiere betalinger, uden at deres brugere behøver at logge ind i deres netbank.
  • Regnskabsprogrammer kan automatisk hente alle bankdata fra brugernes banker, så det bliver lettere løbende at bankafstemme.
  • Overførsler til udlandet kan ske på nye og nemmere måder uden om banken.
  • Det bliver lettere at skifte bank, fordi data lettere kan overføres fra én bank til en anden.
  • Det bliver hurtigere at oprette nye bankkonti.